Convocants

Els convocants del Fòrum Català de Teologia i Alliberament som:

Xavier  Alegre, Manu Andueza, Carles  Babot, Pepe  Beúnza, Joan Botam, Jaume Botey, Lluís Busquets, Salvador Busquets, Jordi Camprubí, Enric Canet, Carles Capó, Lucia Caram, Xavier Casanovas, Montse Castellà, Montserrat Caus, José V. Clemente, Joel Cortés, Carlos Curiel, Carles de Ahumada, Laia de Ahumada, Clara Fons, Teresa Forcades, Josep M. Gasch, Carme Guardia,  Sebastià Heredia, Víctor Hernández, Angelina Hurios, Ismael Laziri, Joan Lladó, Casimir Martí,   Benigno Martínez, Pep Martínez, Pilar Massana, Òscar Mateos, Josep M. Monferrer, Yaratullah  Monturiol, Ramon M. Nogués, Eduardo Ócio, Arcadi Oliveras, Joan Oñate, Joana Ortega, Sandra  Pardo, Eulàlia París, Xavier Pedrós, Manel Pousa, Pepita Pons, Jordi Puig, Llorenç Puig, Clara Rafel, Josep M. Rambla, Maia Riera, Concepció Rueda, Ignacio Simal, Roser Solé, Joan Soler, Miquel Sunyol, Santi Thió, Francesc Torradeflot, Santi Torres, M.  Pau Trayner, Pere Vilaseca, Francesc Xammar i Albert Zaragoza.