Què és el Fòrum?

El Fòrum Català de Teologia i Alliberament (FCTiA) és un espai de trobada per a totes les persones convençudes que cal construir ponts i sinèrgies per a afavorir una vivència alliberadora de l'espiritualitat. El FCTiA és l'expressió catalana dels Fòrums Mundials de Teologia i Alliberament, en el marc dels Fòrums Socials Mundials.

El FCTiA no és una associació, ni una federació, ni una web. És un moviment, un procés, que anem definint mentre l'anem construïnt. La primera idea d'impulsar el FCTiA va néixer a Belém, al Brasil, durant la celebració del Fòrum Mundial de Teologia i Alliberament del 2009. Des de llavors, hem anat construint xarxa amb totes les persones que han volgut participar al projecte. El gener del 2010 vam fer la primera gran trobada, a Barcelona, on vam poder veure que som més dels que ens podíem pensar. I avui seguim treballant per a compartir experiències i dinamitzar les relacions, és a dir, fent fòrum.

Com ens organitzem?

L'organització del FCTiA és molt senzilla, ja que pensem, precisament, que no cal crear més estructures, jerarquies ni càrrecs, sinó precisament crear transversalitats, i aprofitar els valors i les possibilitats de totes aquelles persones, grups i institucions que participen al fòrum. Així doncs, la nostra organització es basa en:

Els convocants

Els convocants són aquelles persones que van donar suport al manifest fundacional del FCTiA. La seva missió es vetllar per la fidelitat als objectius que ens vam plantejar en aquell moment.

La comissió gestora, o permanent

La comissió gestora la formen un nombre reduït de persones, i la seva funció és vetllar per la coordinació interna de tots els projectes, i responsabilitzar-se de les necessitats pràctiques. No és, però, una junta, en tant que no hi ha cap president, ni coordinador, ni líder. La comissió gestora pot crear comissions per a dur a terme tasques específiques com, per exemple, la comissió responsable de la web.

L'assemblea

L'assemblea la formen totes les persones interessades i implicades en el FCTiA. Ens trobem a iniciativa de la comissió gestora, i decidim les línies i les actuacions del FCTiA.

Els grups locals

Els grups locals són col·lectius de persones i entitats que impulsen l'activitat del FCTiA a nivell municipal o comarcal. Actualment hi ha tres grups locals: el de Sant Feliu de Llobregat, el de Tarragona i el de l'Hospitalet de Llobregat.